Rizikové kácení stromů

Výškové kácení stromů, rizikové kácení stromů, výškové prořezy stromů, postupné kácení stromů, výškové kácení stromů pomocí lanových technik, kácení stromů v havarijním stavu, odklízení padlých stromů, výškové řezání stromů, výškové kácení stromů ve ztížených podmínkách, výškové stromolezectví, výškové kácení stromů pomocí horolezecké techniky a ostatní doplňkové služby jsme připraveni zajistit v Karlových Varech a v rámci celé České republiky.

Potřebujete zajistit profesionální výškové kácení stromů, rizikové kácení stromů nebo odborný prořez stromů na Vaší zahradě, ve Vaší obci či městě nebo  parku ve Vašem regionu? Stačí nám zavolat a rádi pro Vás tento servis zajistíme.  Naše firma poskytuje tyto služby v mnoha regionech a městech či obcích v rámci ČR.

Kácení stromů Praha a okolí, Kácení stromů Sokolov, Kácení stromů Chomutov, Kácení stromů sedaček Ostrov, Kácení stromů Karlovarsko,  Kácení stromů Žatec, Kácení stromů Liberec, Kácení stromů Ústí nad Labem, Kácení stromů Děčín, Kácení stromů Kladno, Kácení stromů Praha, Kácení stromů Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu v rámci České Republiky.

Výškové kácení stromů a prořezy stromů profesionální stromolezeckou technikou zajišťujeme různými metodami a odbornými postupy dle bezpečnostních směrnic a stromových technik prostřednictvím kvalitní a profesionální techniky značek Stihl, Husqvarna aj. Jsme absolventi kurzu ,,komplexní péče o dřeviny”, právoplatnými členy ISA a držitelé certifikátu European Tree Worker – ETW.

Výškové kácení stromů a objednávka

Objednávka výškovému kácení stromů předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně rizikové kácení stromů a výškový prořez stromů objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň dva týdny předem.  Nejvhodnější forma objednávky a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet stromů
 3. Přibližná výška a síla stromů
 4. Stav a stáří stromů
 5. Doplňkové služby – odvoz a likvidace
 6. Čas a preferovaný termín realizace

Výškové kácení stromů a cenová nabídka

Osobní prohlídka místa, stromu či konkrétních podmínek má někdy své opodstatnění a to především v případě problematických podmínek realizace či specifičtější objednávky. V tomto případě naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se strom či předmět zájmu nachází a domluvit se na technickém procesu realizace, odhadu počtu pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení výškového nebo rizikového kácení stromů vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Časová náročnost realizace
 4. Cena Kč per běžný metr
 5. Cena Kč per hod per pracovník
 6. Režijní náklady
 7. Doplňkové služby (likvidace dřeva aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka na provedení výškového nebo rizikového kácení stromů vždy zahrnuje základní parametry nabídky tzn. časový odhad, náročnost realizace, počet pracovníků, speciální úkony, režijní náklady a doplňkové služby. Cena může být případně po dohodě se  zákazníkem upravena, jelikož se mohou během realizace vyskytnout nepředpokládané okolnosti (např. dutiny ve stromu aj. komplikace) či nepředvídatelné úkony v rámci realizace akce.

Výškové kácení stromů a metodika

Naše firma jak již bylo uvedeno veškeré výškové práce provádí dle bezpečnostních směrnic a odborných školení. Výškové kácení stromů a rizikové prořezy stromů nejsou výjimkou.

Výškové kácení stromů svým pádem může leckdy ohrožovat majetek, či zdraví osob a je prováděno až po provedení bezpečnostních  a redukčních řezů prostřednictví odborné techniky a přístrojů (měření hustoty dřeva aj.). V případě, že naši pracovníci vyhodnotí strom v tzv.  havarijním stavu, provádíme rizikové postupné kácení.

Výškové kácení stromů tzv. postupným - sendvičovým kácením provádíme seřezáním celého kmene a to od koruny ke kmeni. Veškerá dřevina je rozebrána na nejmenší části a postupně spouštěna na lanech do vymezeného prostoru. Díky našim schopnostem, zkušenostem a znalosti problematiky jsme schopni takto rizikové kácení provádět naprosto kdekoli.

Rizikové kácení stromů provádíme na okrasných zahradách, na hřbitovech, nad skleníky nad zastřešenými obytnými prostory a pergolami. Kácíme a prořezáváme stromy, které zasahují do vedení vysokého napětí , jsou nakloněné nad střechu nebo jejich větve ohrožují přilehlé budovy. Prostřednictvím vybavení, které vlastníme, jsme schopni postupně skácet či prořezat i ten zdánlivě nejrizikovější strom na velmi malém prostoru.

 

Výškové kácení stromů a ořezy & ošetření stromů

Výchovný řez 
- Řez prováděný převážně u mladých exemplářů  po výsadbě na stanoviště. Tento řez se provádí zpravidla do 15 let po výsadbě, poté přechází do řezu udržovacího. Výchovný řez je nutné v prvních letech po výsadbě provádět poměrně často.Výchovný řez provádíme jednou za 2 – 3 roky.

Zdravotní řez 
- Nejběžnější a nejpoužívanější typ udržovacího řezu stromu. Jde o komplexní zásah zaměřený na podporu zdravotního stavu stromu. Zdravotní řez se provádí po celém obvodu koruny se zachováním estetické hodnoty a statické rovnováhy stromu. Cílem tohoto řezu je zejména zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu, při udržení pokud možno co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Je opakován v několikaletých intervalech, nejméně alespoň jednou za 10 let.

V rámci zdravotního řezu provádíme konzervace dutin stromů a instalujeme bezpečnostní vazby do korun stromů.

Výškové prořezy stromů a vazby korun

Výškové prořezy a ošetření stromů rozeznává dva druhy bezpečnostních vazeb:

 1. Dynamické
 2. Statické     

Dynamické vazby systémem Cobra, tyto vazby instalujeme u vzrostlých jedinců na místech, kde hrozí rozlomení koruny při poryvech větru či při vnějším zatížení.  Tato vazba ponechává koruně stromu plný původní rozsah pohybu avšak zabraňuje jejímu rozlomení.

Statické vazby systémem ocelových lan a výztuh, tyto vazby instalujeme již u plně vzrostlých a vyvinutých jedinců kteří vykazují známky silného poškození.

Tato vazba bezpečně zajistí korunu proti rozlomení.

 

Bezpečnostní řez 
- bezpečnostní nebo také havarijní řez provádíme všude tam, kde větve či části stromu ohrožují život, zdraví a majetek osob pohybujících se v jejich blízkosti. Bezpečnostní řez se provádí v jakémkoli rozsahu ve všech ročních obdobích. V rámci bezpečnostního řezu provádíme také havarijní likvidace dřevin bezprostředně ohrožujících Váš majetek

Redukční řez -
Redukční řezy jsou vlastně všechny typy řezů, kterými redukujeme koruny stromů.

Redukční řez aplikujeme převážně na stromy, které byly delší dobu bez ošetření, nebo na nich byl v minulosti nevhodně aplikován jiný druh řezu.

Redukční řez aplikujeme na stromech rostoucích v blízkosti obytných budov, stožárů vysokého napětí apod. Obvodovou redukcí je možné docílit významného zvýšení stability ošetřovaného stromu.

Sesazovací řez 
- Tento typ řezu není příliš vhodný z hlediska vitality a estetické hodnoty stromu. Provádíme ho pouze v případě hrozícího nebezpečí statického selhání stromu a to v případě, že nelze z jakýchkoli důvodů celý strom pokácet. Tímto řezem pouze předcházíme nebezpečí.

Tento řez zcela deformuje přirozenou estetickou hodnotu stromu, výrazně narušuje jeho přirozenou růstovou linii, snižuje jeho obranyschopnost a životnost a umožňuje patogenům vstup do nijak nechráněných a rozsáhlých poranění! Tvarovací řez - 
Cílem je vytvoření nepřirozeného tvaru stromu a velmi často i omezení jejich přirozené velikosti. Tyto řezy je nutno v pravidelných intervalech opakovat, nejlépe každoročně v předjaří. Tvarování stromů je nutné začít ihned po jejich výsadbě na trvalé stanoviště a provádět je po celou dobu jejich života. Pokud tvarování není po určité době možné dále realizovat, je nutné strom nenechat přerůst do mohutného jedince se sekundární korunou tvořenou výmladky, jejichž stabilita je velmi nízká a možnost jejich vylomení a pádu na zem vysoké.