Odbornost

Všichni naši zaměstnanci jsou odborně způsobilí k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 Sb.
Kvalifikaci si průběžně zvyšujeme tématickými metodickými školeními a lezeckými semináři.
Naši vedoucí pracovníci se pravidelně účasní mezinárodních školení v oblasti výškových prací a jsou držitelé certifikace IRATA.